WATERLIJKEN – trailer

Politie en forensisch artsen zijn in staat een waterlijk te onderzoeken door hun professionele blik. Hun handen raken het lichaam aan, tasten naar de sporen, naaien het lijf weer dicht en kammen de haren. Onder deze handen die elkaar aflossen, verandert het stoffelijk overschot van betekenis: van een gevonden voorwerp weer in een mens.